Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

A-Hostels On Three Railway Stations

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

A-Hostels On Three Railway Stations

Nhà trọ

3 rooms Hostel for 14 person situated in 3 min walk from the main hub of Moscow and 1, 5 km from the Kremlin