Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Blagovest Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Blagovest Hostel
Blagovest Hostel

Nhà trọ

Quiet, cheap and cozy hostel in the historic center of the city