Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Bohemia Barcelona Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Tài sản phổ biến nhất trong Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Bohemia Barcelona Hostel

3.6   

4 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Bohemia Barcelona - a hip hostel for backpackers, lovers, writers, artists, friends and all you travelling wilburies!