Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Bohemia Barcelona Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Bohemia Barcelona Hostel

3.6   

4 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Bohemia Barcelona - a hip hostel for backpackers, lovers, writers, artists, friends and all you travelling wilburies!