Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Camera Ljubica

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Tìm kiếm nhà nghỉ, khách sạn giá rẻ B & Bs và nhiều hơn nữa
Camera Ljubica
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

Pansion Ljubica in Medjugorje has 50 beds in 21 rooms. This pansion is equipped to fulfill the needs of pilgrims, who come in Medjugorje, throughout the whole year, we offer breakfast lunch dinner.