Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Camera Ljubica

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Du lịch tuyệt vời và ký túc xá trong Medjugorje, Bosnia and Herzegovina
Camera Ljubica
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

Pansion Ljubica in Medjugorje has 50 beds in 21 rooms. This pansion is equipped to fulfill the needs of pilgrims, who come in Medjugorje, throughout the whole year, we offer breakfast lunch dinner.