Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Casual Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Brasso
Tài sản tốt nhất trong Brasso
Tài sản rẻ nhất trong Brasso

Nhất Romania
Tài sản tốt nhất trong Romania
Tài sản rẻ nhất trong Romania

Các ký túc xá hạng nhất trong Brasso, Romania
Casual Hostel

Nhà trọ

In the heart of Brasov, fresh and sexy renovated in 2014, Casual Hostel is the friendly clean place to stay.