Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Casual Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Brasso
Tài sản tốt nhất trong Brasso
Tài sản rẻ nhất trong Brasso

Nhất Romania
Tài sản tốt nhất trong Romania
Tài sản rẻ nhất trong Romania

Du lịch xuất sắc và ký túc xá trong Brasso, Romania
Casual Hostel

Nhà trọ

In the heart of Brasov, fresh and sexy renovated in 2014, Casual Hostel is the friendly clean place to stay.