Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Chillax Hostels

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Những nơi có danh tiếng và ký túc xá hàng đầu
Chillax Hostels

Nhà trọ

New hostel, located in the very heart of Moscow, with a lot of different facilities & firendly multilingual stuff