Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Daily Room

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Odesa
Tài sản tốt nhất trong Odesa
Tài sản rẻ nhất trong Odesa

Nhất Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Chúng tôi cạnh tranh với các trang web du lịch tốt nhất thế giới, đặt giá thấp nhất được đảm bảo trong Odesa, Ukraine
Daily Room

Khác

двухкомнатная квартира, 1-я комната 16м2;2-я комната 18м2.,кухня 16м2,туалет,ванн