Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Edelweiss Youth Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Ký túc xá và nhà nghỉ chuyên biệt
Edelweiss Youth Hostel

Nhà trọ

Edelweiss Youth Hostel is located in the neighborhood of Horta-Guinardó, one of Barcelonas most beautiful areas.