Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Elizabeth Bridge Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Tiết kiệm lớn về ký túc xá ở các điểm đến trên toàn thế giới trong Budapest, Hungary
Elizabeth Bridge Hostel

Nhà trọ

Elizabeth Bridge Hostel is a brand new hostel in the heart of Budapest. We are offering cheep accommodation for travelers, who are looking for a simple, clean place to stay.