Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Elizabeth Bridge Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Các điểm đến nhà nghỉ tốt nhất ở châu Á, Úc và châu Phi
Elizabeth Bridge Hostel

Nhà trọ

Elizabeth Bridge Hostel is a brand new hostel in the heart of Budapest. We are offering cheep accommodation for travelers, who are looking for a simple, clean place to stay.