Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Emerald Hostel Budapest

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Ký túc xá gần đi bộ và cắm trại
Emerald Hostel Budapest
2.3   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Brand new Hostel in the centre of Budapest, we opened in October 2008. Recommended for those who want to stay in the Downtown, and price is important.