Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Emerald Hostel Budapest

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Các ký túc xá nhỏ và ký túc xá ở mọi quy mô trong Budapest, Hungary
Emerald Hostel Budapest
2.3   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Brand new Hostel in the centre of Budapest, we opened in October 2008. Recommended for those who want to stay in the Downtown, and price is important.