Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Guesthouse Pansion Aba

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Đặt nhà nghỉ thanh thiếu niên và khách sạn bây giờ Medjugorje
Guesthouse Pansion Aba
4.5   

7 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Area of our guesthouse is quiet and located 1km from center of Međugorje.