Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Guesthouse Pansion Aba

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Guesthouse Pansion Aba
Guesthouse Pansion Aba
4.5   

7 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Area of our guesthouse is quiet and located 1km from center of Međugorje.