Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

HBC Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Giao dịch tốt nhất, ngân sách nhà trọ, giá rẻ, và giảm giá tiết kiệm trong Budapest, Hungary
HBC Hostel
3.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

"HBC Hostel - Putting Hospitality First!" We are situated in an old but clean building. We think that this is our advantage because we must 'fight' for new guests.