Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Hostal V Downtown

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Thuê lâu dài tại ký túc xá hoặc căn hộ
Hostal V Downtown

Nhà trọ

Downtown Hostel offers you comfortable and affordable accommodation on a perfect location. Situated in central Barcelona, 150 meters from the Ramblas, La Boqueria Market and the main tourist attractions