Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel California Vaci Street

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Du lịch ba lô và giá rẻ trong Budapest, Hungary
Hostel California Vaci Street

Nhà trọ

The moost centric Hostel in Budapest, within walking distance off all main attractions, sightseeings and parties.