Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel City Rest

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Sarajevo
Hostel City Rest

Nhà trọ

My place is close to art and culture, restaurants and dining, family-friendly activities, and many more what you can visit in Sarajevo.. You’ll love my place because of the ambiance, the neighborhood, the comfy bed, the light, nice employees.. My pl