Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Flash

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Belgrade
Tài sản tốt nhất trong Belgrade
Tài sản rẻ nhất trong Belgrade

Nhất Serbia
Tài sản tốt nhất trong Serbia
Tài sản rẻ nhất trong Serbia

Tư vấn du lịch chuyên gia
Hostel Flash
3.8   

7 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Cosy and comfortable hostel in the centre of Belgrade. HostelFlash is located only a few metres from one of the most popular Belgrade streets - famous Terazije!