Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Gonzo

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Sarajevo
Hostel Gonzo

Nhà trọ

The brand new place in very quiet area and close to all you need. Breakfast included