Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostel Gonzo

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Tài sản phổ biến nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Nhà nghỉ cho các kỳ nghỉ Giáng sinh và kỳ nghỉ mùa đông trong Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Hostel Gonzo

Nhà trọ

The brand new place in very quiet area and close to all you need. Breakfast included