Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Mango

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Prague
Tài sản tốt nhất trong Prague
Tài sản rẻ nhất trong Prague

Nhất Czech Republic
Tài sản tốt nhất trong Czech Republic
Tài sản rẻ nhất trong Czech Republic

Hostel Mango
Hostel Mango

Nhà trọ

Only a few meters away from Charles Bridge, right in the heart of the historical centre of Prague, you will find Hostel Mango, a combination of modern services, fantastic location and relaxed comfort.