Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Manu

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Đánh giá đáng tin cậy nhất về ký túc xá
Hostel Manu
2.5   

8 Tổng số đánh giá

Căn hộ, chung cư

Homely Atmosphere At An Affordable Price