Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Hostel One Prague

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Prague
Tài sản tốt nhất trong Prague
Tài sản rẻ nhất trong Prague

Nhất Czech Republic
Tài sản tốt nhất trong Czech Republic
Tài sản rẻ nhất trong Czech Republic

Hostel One Prague
Hostel One Prague

Nhà trọ

Hostel One Prague belongs to the famous Spanish One chain. It is a hostel for backpackers, run by a young international staff that is waiting to help you in any matter.