Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Darcet

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Paris
Tài sản tốt nhất trong Paris
Tài sản rẻ nhất trong Paris

Nhất France
Tài sản tốt nhất trong France
Tài sản rẻ nhất trong France

Khách sạn giá rẻ và các phòng nghỉ tại Paris
Hotel Darcet
3.3   

7 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Staying at the Hotel Darcet means that you are never far away from the most famous sights and sounds of Paris, at the foot of Montmartre, The Moulin Rouge is a mere 5 minutes away, the Champs Elysees takes only a few stops on the metro