Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Konak

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Các ký túc xá coolest trên thế giới
Hotel Konak

Khách sạn

Bascarsija - The Old Town