Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Konak

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Thành phố tốt nhất để thăm năm nay với ký túc xá trong Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Hotel Konak

Khách sạn

Bascarsija - The Old Town