Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Landmark Hostel Novoslobodskaya

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Landmark Hostel Novoslobodskaya
Landmark Hostel Novoslobodskaya

Nhà trọ

The hostel is situated in the center of Moscow - in the Tverskoy district and less than one minute from the metro Mendeleevskaya