Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Landmark Hostel Novoslobodskaya

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Các ký túc xá và ba lô mát nhất trong Moscow, Russia
Landmark Hostel Novoslobodskaya

Nhà trọ

The hostel is situated in the center of Moscow - in the Tverskoy district and less than one minute from the metro Mendeleevskaya