Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Leanback Hostel Budapest

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Nhà nghỉ thanh thiếu niên tại Budapest
Leanback Hostel Budapest
3.2   

7 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Our hostel is the newest in Budapest