Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Marco Polo Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Đầu máy bay nước ngoài
Marco Polo Hostel
3.1   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

The Marco Polo Hostel is a state-of-the-art hostel designed to the highest standards. The hostel is a member of the IYHF and offers discounts for HI cardsholders.