Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Minoo House

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Đọc các nhận xét về ký túc xá từ những người bạn đồng hành và sắp đặt cuộc phiêu lưu tiếp theo trong Budapest, Hungary
Minoo House

Nhà trọ

Minoo House is an eco-friendly, community based and hand-made hostel in the centre of Budapest.