Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Minoo House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Ký túc xá với bữa ăn sáng trong Budapest, Hungary
Minoo House

Nhà trọ

Minoo House is an eco-friendly, community based and hand-made hostel in the centre of Budapest.