Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Minoo House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Giá tốt nhất cho phòng ngủ và giường ngủ của khách Budapest
Minoo House

Nhà trọ

Minoo House is an eco-friendly, community based and hand-made hostel in the centre of Budapest.