Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Minoo House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Những kỳ nghỉ chất lượng cao trong Budapest, Hungary
Minoo House

Nhà trọ

Minoo House is an eco-friendly, community based and hand-made hostel in the centre of Budapest.