Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Old Town Hostel Brasov

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Brasso
Tài sản tốt nhất trong Brasso
Tài sản rẻ nhất trong Brasso

Nhất Romania
Tài sản tốt nhất trong Romania
Tài sản rẻ nhất trong Romania

Truyền cảm hứng và ký túc xá trong Brasso, Romania
Old Town Hostel Brasov

Nhà trọ

We are the most central located hostel from Brasov, with the cheapest prices, good facilites and the most proffesional staff!