Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Old Town Hostel Brasov

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Brasso
Tài sản tốt nhất trong Brasso
Tài sản rẻ nhất trong Brasso

Nhất Romania
Tài sản tốt nhất trong Romania
Tài sản rẻ nhất trong Romania

Ký túc xá thanh thiếu niên và lưu trú ba lô với những bãi biển tốt nhất
Old Town Hostel Brasov

Nhà trọ

We are the most central located hostel from Brasov, with the cheapest prices, good facilites and the most proffesional staff!