Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Pansion Glory

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Tài sản phổ biến nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Nhà nghỉ thanh thiếu niên tại Medjugorje
Pansion Glory
3.8   

5 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

We have 27 comfortable rooms separated in 3 floors with separate entrance.