Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Pansion Glory

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Đánh giá nhà nghỉ và so sánh giá trong Medjugorje, Bosnia and Herzegovina
Pansion Glory
3.8   

5 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

We have 27 comfortable rooms separated in 3 floors with separate entrance.