Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Pansion Glory

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Giao dịch nóng tại các ký túc xá trong Medjugorje, Bosnia and Herzegovina
Pansion Glory
4.6   

4 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

We have 27 comfortable rooms separated in 3 floors with separate entrance.