Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Peniche Welcome Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Peniche
Tài sản tốt nhất trong Peniche
Tài sản rẻ nhất trong Peniche

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Khách sạn giá rẻ và các phòng nghỉ tại Peniche
Peniche Welcome Hostel

Giường và bữa sáng

Featuring a furnished rooftop terrace, Welcome Hostel is a 5-minute walk from Peniche’s beaches.