Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Peniche Welcome Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Peniche
Tài sản tốt nhất trong Peniche
Tài sản rẻ nhất trong Peniche

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Bài viết, điểm tham quan, lời khuyên, và nhà hàng gần ký túc xá của bạn
Peniche Welcome Hostel

Giường và bữa sáng

Featuring a furnished rooftop terrace, Welcome Hostel is a 5-minute walk from Peniche’s beaches.