Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Peniche Welcome Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Peniche
Tài sản tốt nhất trong Peniche
Tài sản rẻ nhất trong Peniche

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Đặt nhà nghỉ thanh thiếu niên và khách sạn bây giờ Peniche
Peniche Welcome Hostel

Giường và bữa sáng

Featuring a furnished rooftop terrace, Welcome Hostel is a 5-minute walk from Peniche’s beaches.