Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Peniche Welcome Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Peniche
Tài sản tốt nhất trong Peniche
Tài sản rẻ nhất trong Peniche

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Tìm mức giá thấp và dự trữ nhà nghỉ dành cho thanh thiếu niên ở Peniche
Peniche Welcome Hostel

Giường và bữa sáng

Featuring a furnished rooftop terrace, Welcome Hostel is a 5-minute walk from Peniche’s beaches.