Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Pension Luka and Kathy

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Nhà nghỉ thanh thiếu niên tại Medjugorje
Pension Luka and Kathy
4.7   

13 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Family run guesthouse 150m from the church in Medjugorje