Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Pension Luka and Kathy

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Giá tốt nhất cho phòng ngủ và giường ngủ của khách Medjugorje
Pension Luka and Kathy
4.7   

13 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Family run guesthouse 150m from the church in Medjugorje