Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Pension Luka and Kathy

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Tài sản phổ biến nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Đặt nhà nghỉ thanh thiếu niên và khách sạn bây giờ Medjugorje
Pension Luka and Kathy
4.7   

13 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Family run guesthouse 150m from the church in Medjugorje