Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Pension Luka and Kathy

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Ký túc xá cho các chuyến đi đường bộ
Pension Luka and Kathy
4.7   

13 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Family run guesthouse 150m from the church in Medjugorje