Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Pension Puenteareas

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

không thu phí đặt phòng trong Lisbon, Portugal
Pension Puenteareas
3.9   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

BASIC PRIVATE AND SHARED ROOMS WITH SHARED FACILITIES