Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Regina Mundi

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Du lịch ba lô và giá rẻ trong Medjugorje, Bosnia and Herzegovina
Regina Mundi
3.6   

3 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Regina Mundi is a convivial guest house with personal touch situated within minutes of St. James' church and offering great value for money.