Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Regina Mundi

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Các điểm đến nhà nghỉ tốt nhất ở Bắc Mỹ và châu Âu trong Medjugorje, Bosnia and Herzegovina
Regina Mundi
3.6   

3 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Regina Mundi is a convivial guest house with personal touch situated within minutes of St. James' church and offering great value for money.