Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Rocket Hostels Gracia

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Nhà nghỉ và khách sạn ba lô trong Barcelona
Rocket Hostels Gracia
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Cosy hostel in the vibrant district of Gracia!