Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Sleep Green - Certified Eco Youth Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Lợi ích khách
Sleep Green - Certified Eco Youth Hostel
4.9   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Just 30 secs from "Las Ramblas"!!