Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Sleep Green - Certified Eco Youth Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Đặt nhà nghỉ thanh thiếu niên và khách sạn bây giờ Barcelona
Sleep Green - Certified Eco Youth Hostel
4.9   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Just 30 secs from "Las Ramblas"!!