Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Stari Grad Pansion

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Stari Grad Pansion

Giường và bữa sáng

We are located at the very center of the old town, 20 meters away from the walking zone surounded by cultural and historycal sights.