Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Stari Grad Pansion

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Tài sản phổ biến nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Stari Grad Pansion

Giường và bữa sáng

We are located at the very center of the old town, 20 meters away from the walking zone surounded by cultural and historycal sights.