Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

The Living Roof Hostel Madrid

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Madrid
Tài sản tốt nhất trong Madrid
Tài sản rẻ nhất trong Madrid

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Các điểm kỳ nghỉ phổ biến
The Living Roof Hostel Madrid

Nhà trọ

This youth hostel is located in a historic building in the center town.