Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

TnT Hostel Moscow

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Đánh giá của khách sạn trong Moscow, Russia
TnT Hostel Moscow
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

We are located very close to the Red square and Tverskaya. You can reach almost all main sites of Moscow just walking. Red Square, Lenin Mausoleum, St Basil Cathedral, The Kremlin, Old Arbat Street, Bolshoi Theatre, Tretyakov Gallery, Pushkin Museum