Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Two Ducks Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Tìm các hoạt động và những việc cần làm gần ký túc xá của bạn trong Rome, Italy
Two Ducks Hostel
2.9   

4 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Two Ducks Hostel is a safe and quiet Rome hostel to spend some days.