Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Villa Maranatha

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Nhà nghỉ và nhà nghỉ ba lô
Villa Maranatha
4.6   

10 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Hotel Sebastian - Medjugorje