Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Z Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Ký túc xá độc nhất
Z Hostel

Nhà trọ

Welcome to Z-Hostel - an intimate, quiet hostel located in a historic building just 500 meters from the Kremlin!