Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Apartman Jagoda

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Tài sản phổ biến nhất trong Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Apartman Jagoda

Căn hộ, chung cư

The apartments Jagoda is located near the old Split center. It is located near beautiful beaches, like world famous "Bacvice", and historical places like Diocletian's Palace, which was built in 1700.