Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Design Hostel Gollyandbossy

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Tài sản phổ biến nhất trong Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Du lịch thông minh và du lịch thông minh
Design Hostel Gollyandbossy

Nhà trọ

Design Hostel Goli&Bosi is conveniently located right in the center of Split, just a short walk from the Diocletian's palace.