Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Eurohotel Sovereign Saint Denis

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Paris
Tài sản tốt nhất trong Paris
Tài sản rẻ nhất trong Paris

Tài sản phổ biến nhất trong France
Tài sản tốt nhất trong France
Tài sản rẻ nhất trong France

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Paris
Eurohotel Sovereign Saint Denis

Khách sạn

The hotel is 2 minute walk from basilic metro station. DIrect to Champs elyesee, and main Train Stations, and best paris atractions.