Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Frolic Goats Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Poznan
Tài sản tốt nhất trong Poznan
Tài sản rẻ nhất trong Poznan

Tài sản phổ biến nhất trong Poland
Tài sản tốt nhất trong Poland
Tài sản rẻ nhất trong Poland

Tìm mức giá thấp và dự trữ nhà nghỉ dành cho thanh thiếu niên ở Poznan
Frolic Goats Hostel
4.0   

4 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

First hostel in Poznan