Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostel Rynek7

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Krakow
Tài sản tốt nhất trong Krakow
Tài sản rẻ nhất trong Krakow

Tài sản phổ biến nhất trong Poland
Tài sản tốt nhất trong Poland
Tài sản rẻ nhất trong Poland

Hostel Rynek7
Hostel Rynek7

Nhà trọ

New York Times - "For million-dollar views at backpacker rates, try the Rynek7 Hostel. In a 15th-century building overlooking the main square, it has bunks starting at 55 zlotys, and doubles with shared baths for 150 zlotys."