Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

J and B

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Tài sản phổ biến nhất trong Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

J and B
J and B

Căn hộ, chung cư

Our 5 apartaments are situated in the heart of the old town (Diocletian palace). Beaches, pubs, restaurants, shops, bus and train station, ferry port are just few min. walk away from us.