Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Oki Doki Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Warsaw
Tài sản tốt nhất trong Warsaw
Tài sản rẻ nhất trong Warsaw

Tài sản phổ biến nhất trong Poland
Tài sản tốt nhất trong Poland
Tài sản rẻ nhất trong Poland

Siêu thị
Oki Doki Hostel
4.5   

5 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Meet here a hostel atmosphere with an excellent pension standard and perfect design