Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Stipan Apartments

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Tài sản phổ biến nhất trong Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Điểm đến cao cấp
Stipan Apartments

Nhà khách

Located just by the very centre of Split, you will find all you need within a walking distance, yet free of the traffic hustle.