Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Tiu Kreschatik Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Kiev
Tài sản tốt nhất trong Kiev
Tài sản rẻ nhất trong Kiev

Tài sản phổ biến nhất trong Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Kỳ nghỉ hạng nhất
Tiu Kreschatik Hostel

Nhà trọ

We're right on Kreschatik, the most central street in Kiev, with free Wi-Fi, laundry facilities and more!