Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Zara

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Tài sản phổ biến nhất trong Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Nhanh chóng đặt phòng khách sạn trong Split, Croatia
Zara

Căn hộ, chung cư

"Zara" is located in an attractive and safe location, the Split top centre. We are just 100 meters from the sea side.